Rob

Duijf

-

Medewerker

In historie ben ik al sinds mijn jeugd geïnteresseerd. Niet alleen in het deel dat middels geschreven bronnen aan ons is overgeleverd, maar ook in de stoffelijke resten van ons bestaan, zeker toen in de jaren zestig bleek dat in mijn geboorteplaats Krommenie bewoningsresten uit de Friese ijzertijd en de Romeinse tijd werden gevonden. Minstens zo interessant als de archeologie zijn al die andere disciplines en technieken waarmee we ons een beeld proberen te vormen van het verleden. Ik ben lid geworden van de AWN en heb ook als veldmedewerker in professionele dienst mijn bijdrage mogen leveren aan een aantal uiteenlopende archeologische opgravingen in Nederland.

Delen via de sociale media is aardig:

Met een technische opleiding als achtergrond kon ik mijn belangstelling voor het verleden en voor de wetenschap ook in mijn journalistieke loopbaan vorm geven, met vooral veel aandacht voor de lokale historie. Uiteindelijk heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben audicien geworden. Dat vak bracht mij niet alleen dicht bij de slechthorende mens, maar ook bij ons fascinerende brein.

En daarmee is op een merkwaardige manier de cirkel rond, want ons brein is de zetel van ons bewustzijn. En onze historie is de historie van ons bewustzijn. Al bijna veertig jaar hou ik mij intensief bezig met het thema ‘verandering’. Het samenbrengen van verschillende wetenschappelijke disciplines kan ons niet alleen leren het verleden beter te begrijpen, maar ons ook doen inzien dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. De uitdaging is die herhaling fundamenteel te doorbreken, verandering in ons leven toe te laten en nieuwe wegen in te slaan.