Lezingendag: Gilgameš, Gouda

Doodsangst en wijsheid:

Het epos van Gilgameš

Het Epos van Gilgameš is een van de beroemdste teksten uit de oude wereld.

Kort samengevat gaat de koning van Uruk, die na de dood van zijn beste vriend Enkidu bang is te sterven, op zoek naar de onsterfelijkheid. Die vindt hij weliswaar niet, ook niet bij de overlevenden van de Zondvloed, maar hij eindigt als een verstandiger mens.

Afgezien van de interessante inhoud, valt er veel te zeggen over de ontstaansgeschiedenis van het Epos van Gilgameš. Verhalen als deze werden eindeloos doorverteld en zo nu en dan schreef iemand iets op. Meestal zijn we blij als we één versie hebben, zoals de Ilias en Odyssee van Homeros. Van het Epos van Gilgameš kennen we echter verschillende versies: behalve de Babylonische standaardversie uit de elfde eeuw v.Chr. zijn er ook een oudere Babylonische versie en enkele nog oudere Sumerische verhalen.

Op deze studiemiddag bespreken we de tekst aan de hand van een handout die u vooraf wordt toegestuurd. Als u alvast wil lezen: zorg dan dat u de goede vertaling in handen krijgt: die van Herman Vanstiphout.


Deze lezing wordt u aangeboden met een gezellige, zoete of hartige onderbreking. In de andere pauzes zijn koffie en thee voor eigen rekening.