Lezingendag: Mythologie, Gouda

Beroemd en ongrijpbaar:

Mythologie

De antieke mythen zijn wereldberoemd, maar eigenlijk begrijpen we ze minder goed, dan je weleens zou denken…

De Ilias en Odyssee van Homeros en de Theogonie van Hesiodos vormen, met enkele andere teksten, een schatkamer vol verhalen. In de Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance en Nieuwe Tijd zijn ze naverteld, bewerkt, geïnterpreteerd en doorgaans gebeurde dat allemaal tegelijk. Je kunt niet zeggen dat er een echte mythe is geweest en dat er interpretaties zijn, want ze zijn niet te scheiden.

Dat wil niet zeggen dat geleerden zich niet hebben beziggehouden met wat de betekenis van die oude verhalen is geweest. Gingen de verhalen over stervende en herlevende goden niet eigenlijk over herfst en lente? Waren de sagen waarin een held een prinses bevrijdde, geen mannelijke oerfantasie? Waren de mythen wel los te zien van de rituelen? Waarom komen sommige motieven (zoals drakendoders) terug in elke cultuur?

Op deze lezingendag kijken we naar de overlevering, naar de door de Grieken bewerkte oosterse originelen, naar de manier waarop men er in de Oudheid mee omging en naar moderne visies.

Op deze studiemiddag bespreken we de tekst aan de hand van een hand out die u vooraf wordt toegemaild.


Deze lezing wordt u aangeboden met een gezellige, zoete of hartige onderbreking. In de pauzes zijn koffie en thee voor eigen rekening.