Lezingendag: De geschiedenis van Israël, Gouda

De geschiedenis van Israël is een buitengewoon complexe en rijke, wat natuurlijk vooral komt doordat hier het monotheïsme is ontstaan, dat via het christendom en het rabbijnse jodendom nog heel erg actueel aanwezig is. Dat maakt de geschiedenis van Israël behalve relevant ook omstreden.

In deze lezingendag proberen we wat dieper op de materie in te gaan, te beginnen in het jaar 1948 en eindigend in het eerste millennium v.Chr.

NB

Deze lezing wordt u aangeboden met een gezellige, zoete en hartige onderbreking!

I.v.m. corona is de datum van deze lezing onder voorbehoud. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Op 28 april j.l. is de eerste stap van het plan om de strenge lockdown te versoepelen ingegaan, maar verdere versoepelingen worden niet doorgevoerd. De tweede stap is op zijn vroegst 11 mei. Raadpleeg onze website voor actuele informatie.