Lezingendag: De Dode-Zee-rollen, Gouda

De Dode Zee-rollen zijn een verzameling van een kleine duizend religieuze teksten, die zijn geschreven tussen ca. 200 v.Chr. en 70 n.Chr. en werden ontdekt in 1947.  De publicatie van de grootste archeologische vondst sinds de Tweede Wereldoorlog verliep tergend langzaam maar is inmiddels voltooid.

Het antieke jodendom blijkt nog pluriformer te zijn geweest dan men al aannam. Het is daardoor niet langer mogelijk het christendom te typeren als een afsplitsing van het jodendom: zowel het christendom als het rabbijnse jodendom komen voort uit hetzelfde, veelkleurige tempeljodendom. Heel wat traditionele standpunten zullen op de helling moeten.

NB

I.v.m. het corona-virus zijn bij deze cursus enkele voorzorgsmaatregelen van kracht, waarover u tijdig bericht zult ontvangen.