Cursus Mesopotamië, Amsterdam

Mesopotamië is een boeiende, ten onrechte niet goed bekende wereld. In het land tussen Eufraat en Tigris ligt het fundament waarop onze eigen beschaving rust.

Een van de beroemdste boeken over het oude Mesopotamië is Foundations in the Dust van archeoloog Seton Lloyd. Het boek dateert uit 1947 en is dus ruimschoots verouderd, maar de titel is perfect. In het land tussen Eufraat en Tigris groeven archeologen niet alleen de funderingen van oude gebouwen op, maar ook het fundament waarop onze eigen beschaving rust.

Dat is het eerste onderwerp van deze cursus: een lange reeks culturele “eerstes”. Denk aan het ontstaan van de landbouw, langeafstandshandel, steden en schrijfcultuur.

Het tweede grote onderwerp is de Mesopotamische literatuur, waarin het Zondvloedverhaal en het Epos van Gilgameš vanzelfsprekend aan bod komen. Maar we behandelen ook de Wetten van Hammurabi en de eerste wetenschappelijke teksten.

In de derde bijeenkomst behandelen we de geschiedenis van de eerste wereldrijken: Assyrië, Babylonië, Perzië.

Tot slot gaan we in op de mengcultuur die ontstond in de vierde eeuw v.Chr, toen Aramese, Griekse en Arabische elementen erbij kwamen. Mesopotamië is een boeiende, ten onrechte niet goed bekende wereld.

_________________________________

Let 0p!

De zaal die wij gebruiken voldoet aan alle eisen die de overheid stelt i.v.m. corona.

Het is verstandig u te laten vaccineren. Laat u bij griep- of verkoudheidsklachten testen!