Cursus: Julius Caesar, Haarlem

Hoe één man de geschiedenis veranderde (of niet?)

Geboren in 100 v.Chr. en vermoord in 44 v.Chr: Julius Caesars leven beslaat de laatste halve eeuw van de Romeinse Republiek, die hij hielp beëindigen.

Een fascinerend verhaal over de implosie van de machtigste staat die de wereld tot dan toe had gezien! Burgeroorlogen tussen nietsontziende Romeinse commandanten waren maar één aspect, de annexatie van gebieden in Gallië, Numidië en Anatolië een ander. Aan het einde was er één generaal over, Caesar, die echter geen vorm vond om zijn alleenheerschappij vorm te geven.

Het verhaal is echter complexer dan een epos over wapens en grote mannen. Er waren diepere mechanismen aan het werk in Rome, die niet alleen het verloop van de crisis bepaalden, maar ook de enig mogelijke einduitkomst: een monarchie waarin de provincies steeds belangrijker zouden worden.

Deze cursus hoort bij de expositie die in het najaar van 2023 zal worden georganiseerd in de Hermitage in Amsterdam. De tentoonstelling opent voor het publiek op zaterdag 16 september 2023 en is te zien tot en met Pasen 2024.