Cursus: Het ontstaan van de islam, Schagen

Het nieuwe beeld van een wereldhistorische gebeurtenis

Het ontstaan en de expansie van de islam is een van die gebeurtenissen waarvan je zegt: “dat was wereldhistorisch”. In een eeuw tijd ontstond een Arabisch rijk, het zogeheten Kalifaat van Damascus, dat zich uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot de Indus. Het Perzische Rijk en het Visigotische Rijk gingen ten onder en het Byzantijnse Rijk herstelde nooit van de klap.

Zoiets gaat niet zomaar. Er waren diepere oorzaken: een diepere instorting die zich kort daarvoor had voltrokken.

En dan is er nog een probleem: hoe ontstond die islam? Het traditionele verhaal over de profeet Mohammed en zijn eerste opvolgers is door westerse onderzoekers bekritiseerd. Die kritiek verwerd na 9/11 tot politiek gemotiveerde hyperscepsis. Er is echter ook een rustige, gestage aanwas van extra informatie, die nauwelijks de aandacht trekt: de publicatie van vele honderden voor-islamitische inscripties bijvoorbeeld en het onderzoek naar verrassend oude Korangeschriften. Zo groeit langzamerhand een nieuw beeld van een wereldhistorische gebeurtenis.


Cursisten krijgen de uitgebreide PowerPoint-presentaties van de cursus per e-mail toegestuurd.