Cursus: Het Nieuwe Testament, Zoetermeer

Op zoek naar de bronnen van

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is niet alleen te lezen als het begin van het christendom, maar ook als een verzameling joodse teksten. Het christendom en het jodendom begonnen immers pas eind eerste eeuw gescheiden wegen te gaan.

Voor de auteurs van de teksten van het Nieuwe Testament was het christendom nog een joodse stroming met ook niet-Joodse aanhangers, rivaliserend met andere joodse stromingen. Het is zinvol het Nieuwe Testament te bekijken en het latere christendom als het ware tussen haakjes te plaatsen en parallellen te zoeken in de joodse traditie. Daarbij kunnen we denken aan de joodse Bijbel (het Oude Testament), maar ook aan de Dode Zee-rollen en de apocriefe literatuur.