Cursus: Herodotos, Bussum

’s Werelds eerste historicus

 

De allerleukste Griekse auteur die een mens kan lezen, is Herodotos van Halikarnassos.

 

Herodotos van Halikarnassos wordt wel eens aangeduid als ’s werelds eerste historicus. Zijn Historiën verschenen kort na het jaar 430 v.Chr. maar zijn, anders dan je bij de titel verwacht, helemaal geen geschiedenisboek. De tekst is veel rijker. Het is een heldendicht in proza, een wetenschappelijke publicatie, een etnografische encyclopedie, een atlas van de Mediterrane wereld. Het bevat mythen, reisverslagen, speculaties, grappen, een interview met een medewerker van een mummiewerkplaats en anekdotes die een inktzwart mensbeeld verraden. En dit alles culmineert in een geschreven monument voor de helden van de oorlog die de Grieken moesten voeren tegen de Perzische koning Xerxes.

Wat gaan we doen?

In vier bijeenkomsten bespreken we deze tekst. De eerste keer introduceren we Herodotos zelf; de tweede keer bekijken we zijn beeld van de Perzen en de Skythen; de derde keer hebben we het over wat hij weet van Egypte, Libië, Karthago en Numidië; en tot slot analyseren we wat hij vertelt en niet vertelt over de oorlog tegen de Perzen.

Cursisten krijgen de uitgebreide PowerPoint-presentaties van de cursus en een literatuurnaslag per e-mail toegestuurd.

Bij deze cursus hoort een kleine syllabus; deze is bij de prijs van de cursus inbegrepen.

_________________________________

Let 0p!

De zaal die wij gebruiken voldoet aan alle eisen die de overheid stelt i.v.m. corona.

Het is verstandig u te laten vaccineren. Laat u bij griep- of verkoudheidsklachten testen!