Cursus: De grote “volksverhuizingen”, Bussum

De aanhalingstekens rond “volksverhuizingen” staan er met een reden. Wat is immers een volk? Wat is een verhuizing? Beide begrippen zijn problematisch en dat maakt het onderwerp zo interessant: in de overgangstijd tussen Oudheid en Middeleeuwen gebeurde van alles, bleef ook veel hetzelfde maar was de uitkomst duidelijk. Het Romeinse Rijk maakte plaats voor Germaanse opvolgerstaten, voor een Byzantijns Rijk en voor het Kalifaat van Damascus.

  • Van Oudheid naar Middeleeuwen: een algemeen overzicht en een kort overzicht van de diverse theorieën
  • Volksverhuizing, hoe bedoelt u? wat is een volk, wat is een verhuizing, wie schreven erover, wat zijn hun vooroordelen, en helpt de archeologie ons verder?
  • De Visigoten: het ontstaan van een migrerende stam, Alaric als Germaans koning en Romeins generaal, het ontstaan van een koninkrijk, het ontstaan van een eigen identiteit; de Hunnen, de Franken, de Vandalen, de Bourgondiërs, de Ostrogoten
  • De lange zesde eeuw: de Avaren, de Slavische volken, de Arabieren, Karel de Grote

Kortom, in deze cursus behandelen we wat gedurende zes eeuwen gebeurde op drie werelddelen.

Let op! Corona-app verplicht!

Voor deze cursus controleren wij bij aanvang van de eerste les eenmalig de QR-code op uw corona-app, een vaccinatiebewijs op papier of een testbewijs dat niet ouder is dan 48 uur!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Bronner, 06-5084.3582 of 035-694.5381.

De zaal van Bibliotheek Gooi en Meer in Bussum waarvan wij gebruik maken, voldoet aan alle eisen die de overheid stelt.

Het is verstandig u te laten vaccineren. Laat u bij griep- of verkoudheidsklachten testen!