Cursus: De Feniciërs en Karthagers, Hoorn

De Feniciërs waren de bewoners van wat tegenwoordig Libanon heet, waar hun steden Aradus, Tripoli, ByblosBeiroetSidon en Tyrus beroemde handelsplaatsen waren. Hun handelsnetwerk strekte zich via Cyprus uit naar de kusten van Libië, naar Sicilië en Sardinië, naar Karthago (bij het huidige Tunis), en naar Malaga en Cadiz in het zuiden van Spanje. Toen de steden in het moederland werden geannexeerd door de grote oosterse mogendheden – eerst Assyrië, vervolgens Babylonië, daarna Perzië en tot slot het rijk van Alexander de Grote en zijn opvolgers – bleef Karthago over als beschermer van de oude koloniën en groeide uit tot een eigen imperium.

  1. Algemeen overzicht; de aard van onze informatie; bestonden de Feniciërs überhaupt wel?
  2. Handel en godsdienst.
  3. Geschiedenis (Zeevolken, kolonisatie) en kunst.
  4. Karthago

LET OP!

I.v.m. corona zijn wij helaas genoodzaakt deze cursus voorlopig uit te stellen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Op 28 april j.l. is de eerste stap van het plan om de strenge lockdown te versoepelen ingegaan, maar verdere versoepelingen worden niet doorgevoerd. De tweede stap is op zijn vroegst 11 mei. Zodra wij zicht hebben op de situatie zullen wij nieuwe cursusdata vaststellen. Raadpleeg onze website voor actuele informatie.