Cursus: Alexander de Grote, Hoorn

Het verhaal van Alexander de Grote is welbekend: de jonge koning van Macedonië rekende af met de Griekse stadstaten, stak over naar Azië en onderwierp het Perzische Rijk.

In de loop der jaren ging hij zich steeds harder gedragen, hoewel hij tot het einde rationeel handelde. In 323 v.Chr. overleed de veroveraar in Babylon en brak een burgeroorlog uit waarin zijn kolonels de buit verdeelden.

De grote winnaar was de Griekse cultuur, die zich kon ontplooien naar het Nabije Oosten.

Een Nabij Oosten dat overigens slechts onderworpen, maar niet verslagen was en zijn culturele tradities voortzette. Later geschreven spijkerschriftteksten werpen een soms verrassend licht op Alexanders veldtocht en op de wijze waarop zijn nieuwe onderdanen daarop reageerden.

_________________________________

Let 0p!

De zaal die wij gebruiken voldoet aan alle eisen die de overheid stelt i.v.m. corona.

Het is verstandig u te laten vaccineren. Laat u bij griep- of verkoudheidsklachten testen!