Boeklezing Het visioen van Constantijn, Krommenie

Niets is wat het lijkt

Oudhistoricus Jona Lendering geeft bij Boekhandel Stumpel in Krommenie een lezing over Het visioen van Constantijn, een boek dat hij samen met classicus Vincent Hunink schreef. De toegang is gratis.

Evenals verleden jaar start Livius het nieuwe culturele seizoen bij Boekhandel Stumpel in Krommenie, dit keer met een boeklezing over de Romeinse keizer Constantijn. Het gaat over een van de bekendste gebeurtenissen uit de oude geschiedenis: na een visioen zag Constantijn ‘het licht’ en bekeerde zich tot het christendom. Maar klopt dat verhaal wel?

De derde eeuw was een roerige periode waarin het Romeinse Rijk van alle kanten werd aangevallen. Uiteindelijk werd de orde hersteld en om het rijk beter verdedigbaar te houden, werden er verschillende keizers tegelijk aangesteld. Constantijn was de keizer van het westelijke deel, maar hij had in Maxentius, die in Italië resideerde, een rivaal die niet door de andere vorsten werd erkend. In 312 kwam het bij de Milvische brug, even ten noorden van Rome, tot een treffen. Maxentius werd verslagen en sneuvelde.

Volgens de aloude schoolboekjes zou Constantijn kort daarvoor een lichtvisioen hebben gezien van een kruis met daarbij geschreven de woorden dat de God van de christenen hem de zege beloofde. Uit dankbaarheid maakte Constantijn een einde aan de christenvervolgingen en bekeerde hij zich zelfs tot het christendom.  Althans, dat is zo’n beetje wat de christelijke auteur Eusebios een kwart eeuw na de veldslag schreef in zijn boek het Leven van Constantijn. Nu werd de keizer aan het einde van zijn leven inderdaad christen, maar verder liggen de zaken aanzienlijk ingewikkelder.

Het visioen van Constantijn bevat een nieuwe vertaling van de oudste bron over dit visioen. Jona Lendering en Vincent Hunink laten zien wat we nu eigenlijk weten over dit klassieke ‘wonderverhaal’ en hoe oudheidkundigen omgaan met informatie die evident niet waar kan zijn…


Na afloop van de lezing is er de gelegenheid om uw boeken door de auteur te laten signeren.