Cursusvoorwaarden

Delen via de sociale media is aardig:

Livius verzorgt cursussen en lezingen over de geschiedenis en cultuur van de Oudheid, waarbij niet alleen wordt uitgelegd wat we weten maar ook waarom we het weten.

Duur van de cursus

Een cursus bestaat meestal uit vier bijeenkomsten, al komt het voor dat we een week langer doorgaan. Daarvoor brengt Livius geen extra kosten in rekening. Een lezing is een verkorte cursus voor de duur van een dagdeel.

Verloop van de cursus

Na afloop van een bijeenkomst krijgt u de PowerPoint-presentatie toegemaild, soms met aanvullende informatie. U kunt vragen stellen tijdens de cursus of lezing en per e-mail.

Aanmelding en registratie

Als u zich (liefst online!) aanmeldt voor een cursus of lezing, ontvangt u automatisch per e-mail een bevestiging van reservering. Dat betekent dat u bent geregistreerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres op het reserveringsformulier. Deze gegevens worden opgenomen in ons adressenbestand met in achtneming van onze privacy policy. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens. Wanneer u geen informatie van Livius meer wenst te ontvangen, volstaat een e-mail naar het Livius-secretariaat.

Uitnodiging

Vanaf drie weken voor het begin van de cursus of lezing ontvangt u een e-mail met de uitnodiging voor de cursus, plus informatie over de locatie, de factuur en algemene achtergronden. Als u die twee weken voor het begin niet hebt ontvangen, kijk dan even bij uw spam of neem contact op met het Livius-secretariaat:

  1. 06-55 707 889
  2. rob.duijf58@gmail.com

Wanneer er te veel inschrijvingen zijn voor een cursus of lezing, plaatst Livius u op de wachtlijst. Als er plaatsen vrijkomen, krijgt u daarvan bericht. Daarvoor geldt de volgorde van inschrijving als selectiecriterium. Als er voldoende belangstelling is, kunnen we mogelijk een extra cursus of lezing geven. We houden u daarvan op de hoogte.

Afhankelijk van de locatie streeft Livius naar een minimale bezetting van tien tot veertien deelnemers. Indien er twee weken van tevoren onvoldoende deelnemers zijn, kan Livius de cursus of lezing uitstellen of afgelasten. U ontvangt daarvan tijdig bericht.

Geen e-mail

Als u geen e-mail hebt, kunt u een papieren factuur ontvangen. Neemt u dan wel even telefonisch contact op met het Livius-secretariaat.

Factuur

We verzoeken u de factuur vóór het begin van de cursus of lezing te voldoen! Als dat om welke reden dan ook moeilijk is, laat het even weten aan het Livius-secretariaat. Voor mensen met een uitkering geldt een informele kortingsregeling.

Annulering

U kunt kosteloos annuleren tot het moment waarop u de uitnodiging met factuur ontvangt, dus vanaf drie weken voor de eerste bijeenkomst. Daarna bekijken we de situatie van geval tot geval. Livius is voor de huur van een cursusruimte immers afhankelijk van de opgave van het aantal cursisten; dat schept contractuele verplichtingen.

Tussentijdse annulering

Als een cursist de deelname tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Uitstel door cursusgever

De docent behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een bijeenkomst uit te stellen. Als u op de uitgestelde datum bent verhinderd, heeft u recht op restitutie van het cursusgeld.

Een enkele keer komt het voor dat een bijeenkomst niet kan doorgaan, bijv. als er een storing is bij de spoorwegen en de docent niet op tijd ter plaatse kan zijn. We streven dan naar een inhaalbijeenkomst. Als een cursist op de geplande datum is verhinderd, biedt Livius op volgende cursus een korting van 25% op het cursusgeld.

Vervanging

Een cursist heeft het recht zich voor één of twee bijeenkomsten te laten vervangen, maar neem daarover wel even contact op met het Livius-secretariaat.

Wangedrag

Livius behoudt zich het recht voor cursisten zonder opgaaf van redenen de toegang te ontzeggen.

Klachten

Livius steunt op vrijwilligers. Wij verzoeken u hen niet lastig te vallen met eventuele klachten en u daarmee te wenden tot het Livius-secretariaat. Samen komen we er wel uit!

Livius is een vennootschap onder firma en staat sinds 2003 in Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3420.4329.

Amsterdam, 8 april 2022

Laatste wijziging: 11 april 2024